Đôn Tuấn Phong

Đôn Tuấn Phong

Ngày sinh: 27/7/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/9/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ Kinh tế
- Thạc sĩ Quy hoạch phát triển
- Cử nhân Tiếng Anh

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Liên minh nghị viện thế giới (IPU) Quốc gia Việt Nam
- Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Đức
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Nghị viện Châu Âu (EP)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: An Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 71,75%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: An Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 84,59%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1993 - 9/1997: Chuyên viên tập sự, chuyên viên Ban Điều phối viện trợ nhân dân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

- 9/1997 - 9/1998: Học cao học tại Đại học Bradford, Anh

- 9/1998 - 9/2003: Chuyên viên Ban Điều phối viện trợ nhân dân, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (2001-2005)

- 9/2003 - 12/2008: Phó Trưởng ban tập sự, Phó Trưởng ban, Bí thư Chi bộ Ban Điều phối viện trợ nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

- 1/2009 - 4/2012: Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân, Đảng ủy viên (từ 4/2009), Phó Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (từ 7/2010)

- 4/2012 - 12/2013: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy (từ 4/2013), Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, kiêm Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân (đến 6/2013), kiêm Trưởng ban Ban Tổ chức-Cán bộ (từ 7/2013)

- 12/2013 - 9/2016: Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, kiêm Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

- 7/2016 - 7/2019: Đại biếu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên phụ trách Đảng đoàn (đến 11/2018), Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (đến 12/2018)

- 8/2019 - 7/2021: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Phó Chủ tịch Liên minh nghị viện thế giới (IPU) Quốc gia Việt Nam; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Đức; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nghị viện Châu Âu (EP).