Đồng Ngọc Ba

Đồng Ngọc Ba

Ngày sinh: 1/9/1972

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/1/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Maroc
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Định
- Tỷ lệ trúng cử: 72,97%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/5/1995 - 31/5/2005: Giảng viên Khoa Pháp luật kinh tế - Đại học Luật Hà Nội

- 1/6/2005 - 31/3/2008: Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Luật Lao động, Thương mại và Đầu tư, Khoa Pháp luật kinh tế - Đại học Luật Hà Nội

- 1/4/2008 - 30/11/2008: Phó Trưởng phòng, được giao Quyền Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ Tư pháp

- 1/12/2008 - 30/11/2009: Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ Tư pháp

- 1/12/2009 - 30/9/2015: Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp

- 1/10/2015 - 7/2021: Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp

- 7/2021: Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV, Đại biểu Quốc hội khóa XV; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Maroc (11/2021).