Dương Bình Phú

Dương Bình Phú

Ngày sinh: 25/8/1969

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/1/2003

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên
- Đại biểu Quốc hội: khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Phú Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 51,90%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1990 - 1998: Kiểm định viên đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

- 1999 - 12/2003: Chuyên viên Kiểm định viên đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

- 1/2004 - 6/2004: Phó Trưởng Phòng Quản lý đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

- 7/2004 - 7/2006: Trưởng Phòng Quản lý đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

- 8/2006 - 12/2009: Phó Chi cục trưởng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

- 1/2010 - 2/2012: Chi cục trưởng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

- 3/2012 - 1/2020: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

- 2/2020 - nay: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

- 6/2020 - nay: Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020-2025

- 10/2020 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020-2025

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.