Dương Khắc Mai

Dương Khắc Mai

Họ và tên: Dương Khắc Mai (Dương Ngọc Mai)

Ngày sinh: 9/6/1969

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/10/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông
- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Đắk Nông
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam
- Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Đắk Nông
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Nông
- Tỷ lệ trúng cử: 63,19%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1985 - 8/1989: Nhập ngũ

- 9/1989 - 12/2003: Công tác tại Nông trường cà phê Phước An, Nông trường cà phê Tháng 10 (Công ty cà phê Tháng 10), tỉnh Đắk Lắk

- 1/2004 - 2/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, kiêm Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan Dân chính đảng tỉnh Đắk Nông; Ủy viên Chi bộ Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông khóa I, Ủy viên thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh

- 3/2005 - 2/2010: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông, Phó Bi thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Nông, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa V; Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Đắk Nông

- 3/2010 - 5/2012: Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015

- 6/2012 - 7/2016: Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa IV

- 8/2016 - 9/2020: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh (từ 11/2016); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam khóa III, IV; Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Đắk Nông

- 10/2020 - nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024; Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Đắk Nông

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Đắk Nông.