Dương Minh Tuấn

Dương Minh Tuấn

Ngày sinh: 24/11/1974

Giới tính: Nam

Quê quán: Thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/5/2003

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Kinh tế, Cử nhân Hành chính

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bà Rịa-Vũng Tàu
- Tỷ lệ trúng cử: 64,40%