Dương Ngọc Hải

Dương Ngọc Hải

Ngày sinh: 3/2/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 27/1/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 59,95%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 62,15%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1990 - 10/2001: Chuyên viên, Kiểm sát viên sơ cấp, kiểm sát viên trung cấp Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- 11/2001 - 5/2003: Phó Trưởng phòng, Phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế và chức vụ, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- 6/2003 - 7/2007: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Quận 3

- 8/2007 - 9/2011: Trưởng phòng Phòng Thực hành quyền công tố; Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và chức vụ, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- 10/2011 - 5/2016: Thành ủy viên (10/2015), Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- 6/2016 - 6/2019: Thành ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016)

- 7/2019 - 6/2020: Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban, Phó Trưởng ban Thường trực (8/2019), Trưởng ban (1/2020) Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 7/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.