Dương Quang Thành

Dương Quang Thành

Ngày sinh: 15/7/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/11/1990

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ:
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 59,27%