Dương Quốc Anh

Dương Quốc Anh

Ngày sinh: 15/9/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Ngoại giao

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Nam Phi
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Gia Lai
- Tỷ lệ trúng cử: 86,18%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương