Dương Tấn Quân

Dương Tấn Quân

Ngày sinh: 21/10/1985

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hắc Dịch, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai

Dân tộc: Chơ Ro

Ngày vào Đảng: 10/10/2014

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Bác sĩ đa khoa

Chức vụ:
- Bác sĩ y khoa Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Thành viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bà Rịa-Vũng Tàu
- Tỷ lệ trúng cử: 57,68%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bà Rịa-Vũng Tàu
- Tỷ lệ trúng cử: 79,01%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2011 - nay: Bác sĩ điều trị tại khoa cấp cứu tổng hợp, Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 7/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.