Dương Trung Quốc

Dương Trung Quốc

Ngày sinh: 2/6/1947

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Bình Thành, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre (nay là huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre)

Dân tộc: Kinh

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sử học

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
- Tổng Biên tập Tạp chí Xưa & Nay
- Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Hữu nghị Việt Nam
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ
- Việt Nam-Trung Quốc
- Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
- Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội
- Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 74,22%