Dương Văn Phước

Dương Văn Phước

Ngày sinh: 29/5/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/2/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 77,21%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1992-1999: Công tác tại Văn phòng UBND xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc; Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc

- 3/1999 - 8/2005: Ủy viên Thường trực Huyện đoàn Đại Lộc; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Lộc

- 9/2005 - 9/2008: Thư ký, Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam

- 10/2008 - 10/2011: Phó Trưởng Phòng Công tác ĐBQH; Học cao cấp chính trị tại Học viện khu vực III - Đà Nẵng

- 10/2011 - 2/2012: Trưởng Phòng Công tác ĐBQH, Bí thư Chi bộ số I, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam

- 3/2012 - 4/2016: Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đảng ủy viên Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam

- 4/2016 - 8/2016: Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam

- 8/2016 - 10/2020: Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam

- 10/2020 - nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.