Dương Văn Thái

Dương Văn Thái

Ngày sinh: 22/7/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 4/12/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính-Tín dụng

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 81,91%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1989 - 10/1992: Cán bộ Phòng Văn hóa Thông tin-Thể dục thể thao thị xã Bắc Giang

- 10/1992 - 10/1998: Cán bộ, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Bắc Giang

- 11/1998 - 10/2001: Phó Trưởng phòng Quản lý thuế Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

- 11/2001 - 5/2004: Phó Chi Cục trưởng; Chi Cục Trưởng Chi cục Thuế thị xã Bắc Giang

- 6/2004 - 1/2006: Thị ủy viên, Chi Cục Trưởng Chi Cục Thuế thị xã Bắc Giang

- 2/2006 - 9/2010: Thành ủy viên; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang

- 10/2010 - 4/2014: Tỉnh ủy viên; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang; Học lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp (khóa III) tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (1/2014 - 5/2014)

- 5/2014 - 10/2019: Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

- 11/2019 - 9/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Ban Cán sự Đảng; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

- 10/2020 - 11/2020: Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Ban Cán sự Đảng; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

- 12/2020 - 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

- 2/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

- 7/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.