Dương Văn Thăng

Dương Văn Thăng

Ngày sinh: 8/3/1969

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 9/7/1992

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Ngoại ngữ

Chức vụ:
- Bí thư Đảng ủy cơ quan Tòa án quân sự Trung ương, Thiếu tướng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 66,59%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1986 - 8/1990: Học viên Đại học Ngoại ngữ Quân sự

- 9/1990 - 12/1992: Học viên Đại học Luật Hà Nội; Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 9/7/1992

- 1/1993 - 11/1999: Thư ký Tòa án Quân sự Quân khu 3

- 12/1999 - 5/2006: Thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Khu vực 1, Quân khu 3

- 6/2006 - 2/2013: Chánh án Tòa án Quân sự Khu vực 1 Quân khu 3; Bí thư Chi bộ

- 3/2013 - 2/2014: Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 3; Đảng ủy viên

- 3/2014 - 2/2015: Trưởng Phòng Nghiên cứu tổng hợp Tòa án Quân sự Trung ương, Đảng ủy viên

- 3/2015 - 12/2016: Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 3; Bí thư Đảng ủy

- 1/2017 - 5/2019: Phó Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Bí thư Đảng ủy (tháng 3/2019)

- 6/2019 - nay: Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tòa án Quân sự Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).