Dương Văn Thống

Dương Văn Thống

Ngày sinh: 7/12/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 26/4/1991

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành lịch sư, Cử nhân chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái
- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Yên Bái
- Tỷ lệ trúng cử: 85,33%