Dương Xuân Hòa

Dương Xuân Hòa

Ngày sinh: 15/8/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 28/10/1989

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ:
- Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn
- Tỷ lệ trúng cử: 75,92%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương