Giàng A Chu

Giàng A Chu

Ngày sinh: 26/5/1959

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Dân tộc: Mông

Ngày vào Đảng: 6/5/1983

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Morocco
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII,XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Yên Bái
- Tỷ lệ trúng cử: 88,66%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương