Giàng Thị Bình

Giàng Thị Bình

Ngày sinh: 27/1/1965

Giới tính: Nữ

Quê quán: Thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Dân tộc: Mông

Ngày vào Đảng: 29/1/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Lào Cai
- Tỷ lệ trúng cử: 85,89%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương