Hà Ánh Phượng

Hà Ánh Phượng

Ngày sinh: 3/11/1991

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Thượng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Mường

Ngày vào Đảng: 10/12/2020

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Chức vụ:
- Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Phú Thọ
- Tỷ lệ trúng cử: 78,40%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/2016 - nay: Giáo viên tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.