Hà Đức Minh

Hà Đức Minh

Ngày sinh: 28/4/1987

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 6/3/2009

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điều tra tội phạm

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lào Cai
- Tỷ lệ trúng cử: 90,01%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/2000 - 9/2005: Học sinh Trường Văn hóa I - Bộ Công an

- 10/2005 - 7/2010: Sinh viên Học viện An ninh nhân dân

- 8/2010 - 8/2012: Cán bộ phòng PA01, Công an tỉnh Lào Cai

- 9/2012 - 10/2012: Phó Ban Thanh niên nông thôn, Công nhân và đô thị, Tỉnh Đoàn Lào Cai

- 11/2012 - 9/2014: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, khóa XII, nhiệm kỳ 2012 - 2017

- 10/2014 - 4/2016: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa XII, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Phó Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019

- 5/2016 - 8/2017: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa XII, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Phó Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021

- 9/2017 - 9/2019: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Phó Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

- 10/2019 - 1/2020: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Phó Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

- 2/2020 - 5/2020: Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, Phó Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

- 6/2020 - 11/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, Bí thư Chi bộ tỉnh đoàn Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

- 11/2020 - nay: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.