Hà Hồng Hạnh

Hà Hồng Hạnh

Ngày sinh: 18/11/1976

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/3/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế thủy sản

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
- Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Nông dân Khánh Hòa
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Khánh Hòa
- Tỷ lệ trúng cử: 59,44%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/2002 - 7/2003: Chuyên viên Ban Tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

- 8/2003 - 7/2008: Chuyên viên Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

- 8/2008 - 5/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh; Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

- 5/2010 - 3/2013: Ủy viên Ban Thường vụ; Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa

- 4/2013 - 6/2018: Ủy viên Ban Thường vụ; Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

- 7/2018 - nay: Ủy viên Đảng đoàn; Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Nông dân Khánh Hòa

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.