Hà Phước Thắng

Hà Phước Thắng

Ngày sinh: 26/3/1976

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 7/11/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Chính trị

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 59,26%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1994 - 9/1997: Bí thư Đoàn Phường 3, Quận 3; được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 7/11/1996

- 10/1997 - 3/2002: Ủy viên Ban Thường vụ Quận đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Quận 3; sau đó được bầu là Phó Bí thư Quận Đoàn 3

- 4/2002 - 6/2003: Quận ủy viên, Bí thư Quận Đoàn 3, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Quận 3

- 7/2003 - 12/2004: Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 5, Quận 3

- 1/2005 - 5/2014: Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3; sau đó được bầu là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Quận 3

- 6/2014 - 8/2019: Trưởng Ban Ban Quản lý Khu Nam Thành phố; sau đó được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Quản lý Khu Nam Thành phố

- 9/2019: Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; sau đó được bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố

- 5/2011: Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) và khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Hồ Chí Minh.