Hà Sỹ Đồng

Hà Sỹ Đồng

Ngày sinh: 18/1/1964

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 2/5/1989

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lâm nghiệp

Chức vụ:
- Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
- Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Trị
- Tỷ lệ trúng cử: 75,37%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Trị
- Tỷ lệ trúng cử: 80,97%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1985 - 2/1987: Nhân viên Lâm trường Bến Hải, tỉnh Bình Trị Thiên

- 3/1987 - 1/1990: Bộ đội, Lữ đoàn 45, Bộ Tư lệnh Pháo binh

- 2/1990 - 6/1999: Cán bộ Phân trường Bãi Hà, Giám đốc Xí nghiệp Chế biến kinh doanh lâm sản, Lâm trường Bến Hải

- 7/1999 - 8/2010: Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy Vĩnh Linh khóa XVI, XVII, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc, Giám đốc Lâm trường Bến Hải; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bến Hải, Ủy viên Ban chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (từ 2008)

- 9/2010 - 1/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bến Hải, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (2011-2014)

- 2/2015 - 7/2021: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

- 7/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; Đại biểu Quốc hội khóa XV.