Hà Sỹ Huân

Hà Sỹ Huân

Ngày sinh: 16/6/1978

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 20/3/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lâm nghiệp

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn
- Tỷ lệ trúng cử: 59,34%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/2001 - 7/2001: Cán bộ tăng cường xóa đói giảm nghèo tại xã Yên Nhuận, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (nay là xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn)

- 8/2001 - 12/2001: Cán bộ tăng cường xóa đói giảm nghèo tại xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

- 1/2002 - 10/2002: Cán bộ dự án ổn định và di dời đồng bào H’Mông tại xã Bình Trung và Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

- 11/2002 - 4/2006: Chuyên viên tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

- 5/2006 - 12/2006: Phó Bí thư huyện Đoàn Chợ Đồn khóa 14, tỉnh Bắc Kạn

- 1/2007 - 4/2007: Bí thư huyện Đoàn Chợ Đồn khóa 14, tỉnh Bắc Kạn

- 5/2007 - 12/2008: Bí thư huyện Đoàn Chợ Đồn khóa 15, tỉnh Bắc Kạn

- 1/2009 - 10/2011: Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

- 11/2011 - 5/2016: Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

- 6/2016 - 11/2019: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

- 12/2019 - 6/2021: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

- 7/2021: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.