Hà Thị Lan

Hà Thị Lan

Ngày sinh: 4/9/1978

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 25/6/2012

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm chuyên ngành Lịch sử

Chức vụ:
- Phó trưởng Phòng Chính sách-Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 51,47%