Hà Thị Minh Tâm

Hà Thị Minh Tâm

Ngày sinh: 5/1/1968

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Yên Tân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 7/9/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hà Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 86,62%