Hà Thị Nga

Hà Thị Nga

Ngày sinh: 20/2/1969

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Piềng Vế, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Dân tộc: Thái

Ngày vào Đảng: 16/3/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp
- Tỷ lệ trúng cử: 58,25%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1992 - 5/1995: Cán bộ Tỉnh đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hòa Bình; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình

- 6/1995 - 12/1999: Cán bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Dân chính Đảng; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (1999-2004)

- 1/2000 - 12/2003: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Lào Cai

- 1/2004 - 6/2011: Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII, IX; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (1999-2004), khóa XIII (2004-2009)

- 7/2011 - 6/2014: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XIV (2011-2016)

- 6/2014 - 10/2015: Bí thư Huyện ủy Mường Khương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV (2010-2015)

- 10/2015 - 5/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV (2015-2020) kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh (11/2015 - 12/2018)

- 8/5/2020 - 1/2021: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.