Hà Thọ Bình

Hà Thọ Bình

Ngày sinh: 4/12/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 14/3/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chỉ huy-Tham mưu Binh chủng hợp thành

Chức vụ:
- Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4 (từ 12/2022)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh
- Tỷ lệ trúng cử: 95,47%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1985 - 11/1987: Học viên, Trường Sĩ quan Lục quân 2

- 12/1987 - 3/1988: Trung đội trưởng (thực tập), Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 174, Sư đoàn 5, Mặt trận 479 Campuchia

- 4/1988 - 7/1988: Học viên, Trường Sĩ quan Lục quân 2

- 8/1988 - 12/1989: Trung đội trưởng, Trung đội vận tải, Lữ đoàn 176, Quân khu 4

- 1/1990 - 2/1990: Trung đội trưởng, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 176, Quân khu 4

- 3/1990 - 2/1991: Trung đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 176, Quân khu 4

- 3/1991 - 3/1993: Trung đội trưởng, Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 176, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Quân khu 4

- 4/1993 - 5/1994: Phó Đại đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 176, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Quân khu 4

- 6/1994 - 8/1995: Quyền Đại đội trưởng, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 176, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Quân khu 4; Phó Bí thư Chi bộ

- 9/1995 - 8/1996: Đại đội trưởng, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 176, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Quân khu 4; Phó Bí thư Chi bộ

- 9/1996 - 8/1997: Học viên Đại học Đại cương, Trường Quân sự Quân khu 4

- 9/1997 - 12/1998: Đại đội trưởng, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 176, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Quân khu 4; Phó Bí thư Chi bộ

- 1/1999 - 1/2000: Trợ lý Tác huấn, Trung đoàn 176, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Quân khu 4

- 2/2000 - 1/2001: Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 176, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Quân khu 4; Bí thư Chi bộ

- 2/2001 - 8/2001: Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 176, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Quân khu 4; Phó Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn 2

- 9/2001 - 7/2003: Học viên đào tạo Chỉ huy tham mưu cấp trung, sư đoàn, Học viện Lục quân

- 8/2003 - 3/2005: Phó Tham mưu trưởng, Trung đoàn 176, Sư đoàn 968, Quân khu 4; Bí thư Chi bộ

- 4/2005 - 9/2008: Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Trung đoàn 176, Sư đoàn 968, Quân khu 4; Đảng ủy viên Trung đoàn 176

- 10/2008 - 2/2010: Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4; Đảng ủy viên Trung đoàn 19

- 3/2010 - 9/2012: Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4; Phó Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 19

- 10/2012 - 8/2013: Phó Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 968, Quân khu 4; Đảng ủy viên Sư đoàn 968

- 9/2013 - 2/2014: Phó Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 968, Quân khu 4 (học viên đào tạo Cao cấp Chỉ huy tham mưu cấp Chiến dịch-Chiến lược, Học viện Quốc phòng; Hoàn chỉnh cao cấp Lý luận chính trị); Đảng uỷ viên Sư đoàn 968

- 3/2014 - 7/2014: Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Sư đoàn 968, Quân khu 4 (học viên đào tạo Cao cấp Chỉ huy tham mưu cấp Chiến dịch-Chiến lược, Học viện Quốc phòng; Hoàn chỉnh cao cấp Lý luận chính trị); Đảng ủy viên Sư đoàn 968

- 8/2014 - 10/2014: Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Sư đoàn 968, Quân khu 4; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 968

- 11/2014 - 7/2015: Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 968, Quân khu 4; Phó Bí thư Đảng ủy Sư đoàn, Đảng ủy viên Quân khu (học viên lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ Cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

- 8/2015 - 2/2017: Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 968, Quân khu 4; Phó Bí thư Đảng ủy Sư đoàn, Đảng ủy viên Quân khu

- 3/2017 - 2/2018: Phó Tham mưu trưởng, Quân khu 4; Đảng ủy viên Quân khu

- 3/2018 - 7/2018: Phó Tư lệnh Quân khu 4; Đảng ủy viên Quân khu

- 8/2018 - 10/2019: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Quân khu 4; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu

- 11/2019 - 3/2020: Học viên lớp bồi dưỡng kiến thức mới cán bộ quy hoạch cấp Chiến lược Khoá XIII, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 4/2020 - 11/2021: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Quân khu 4; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu. Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 11/2021 - 12/2022: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng phụ trách Quân khu 4

- 12/2022 - nay : Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4; Đại biểu Quốc hội khóa XV