Hầu Văn Lý

Hầu Văn Lý

Ngày sinh: 8/7/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Dân tộc: Mông

Ngày vào Đảng: 3/11/1992

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật

Chức vụ:
- Thiếu tướng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hà Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 86,58%