Hồ Thanh Bình

Hồ Thanh Bình

Ngày sinh: 6/9/1974

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 11/12/2014

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học công nghệ thực phẩm

Chức vụ:
- Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)
- Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: An Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 53,49%