Hồ Thị Kim Ngân

Hồ Thị Kim Ngân

Ngày sinh: 2/3/1978

Giới tính: Nữ

Quê quán: phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/1/2008

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Tư pháp và hành chính nhà nước

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn
- Tỷ lệ trúng cử: 61,93%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn
- Tỷ lệ trúng cử: 69,14%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/2001 - 6/2003: Làm việc hợp đồng tại Phòng Tư pháp huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

- 7/2003: Ở nhà chờ Quyết định tiếp nhận và điều động

- 8/2003 - 11/2008: Chuyên viên Phòng Văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp Bắc Kạn

- 12/2008 - 12/2009: Phó Trưởng phòng Văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp Bắc Kạn

- 1/2010 - 3/2013: Trưởng phòng Kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp Bắc Kạn

- 3/2013 - 5/2013: Phó Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 2, Đảng bộ Sở Tư pháp; Trưởng phòng Kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp Bắc Kạn

- 6/2013 - 6/2021: Phó Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 2 (đến 6/2014); Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Bí thư Chi bộ 2 (7/2014 - 6/2016); Phó Bí thư, sau là Bí thư; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (7/2016 - 9/2017); Bí thư Đảng bộ Sở Tư pháp (10/2017 - nay); Tỉnh ủy viên (10/2020 - nay); Phó Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách và Giám đốc Sở Tư pháp Bắc Kạn; Chủ tịch Công đoàn Sở (1/2014 - 11/2017); Đại biểu Quốc hội khóa XIV (5/2016)

- 7/2021 - nay: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.