Hồ Thị Minh

Hồ Thị Minh

Ngày sinh: 23/9/1976

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Dân tộc: Bru-Vân Kiều

Ngày vào Đảng: 6/6/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục, Cử nhân Sư phạm Văn, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Trị
- Tỷ lệ trúng cử: 61,64%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Trị
- Tỷ lệ trúng cử: 71,48%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1998 - 9/2007: Giáo viên Trường Trung học cơ sở Khe Sanh, huyện Hướng Hóa

- 10/2007 - 1/2011: Huyện ủy viên (10/2010), Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hướng Hóa

- 2/2011 - 6/2012: Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hướng Hóa

- 7/2012 - 7/2015: Huyện ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Huyện ủy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hướng Hóa

- 8/2015 - 5/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hướng Hóa

- 6/2016 - 2/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy (3/2019), Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa (7/2020)

- 3/2021 - nay: Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.