Hồ Thị Vân

Hồ Thị Vân

Ngày sinh: 12/2/1983

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Co

Ngày vào Đảng: 13/9/2011

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm chuyên ngành Ngữ văn

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Cơ quan Tổ chức-Nội vụ Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
- Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi
- Tỷ lệ trúng cử: 53,65%