Hồ Văn Năm

Hồ Văn Năm

Ngày sinh: 1/7/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/2/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý nhà nước, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Bị kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai (từ 10/9/2019)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV (đến 9/2019)
- Ngày 18/9/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 773/NQ-UBTVQH14 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Hồ Văn Năm

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 77,69%