Hồ Văn Niên

Hồ Văn Niên

Ngày sinh: 15/10/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

Dân tộc: Bana

Ngày vào Đảng: 31/8/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai: Khóa XIV
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Gia Lai
- Tỷ lệ trúng cử: 80,66%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/2010 - 5/2013: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đak Pơ; Đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 (từ 5/2011)

- 5/2013 - 10/2015: Tỉnh ủy viên rồi Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (5/2014), Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

- 10/2015 - 6/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

- 1/6/2020 - 9/2020: Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 (từ 22/6/2020)

- 28/9/2020 - 6/2021: Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

- 29/6/2021: Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.