Hòa thượng Thích Chơn Thiện

Hòa thượng Thích Chơn Thiện

Họ và tên: Nguyễn Hội

Ngày sinh: 1/12/1942

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Phật học, cử nhân Triết học

Chức vụ:
- Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Giáo dục tăng ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII. XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên Huế
- Tỷ lệ trúng cử: 77,83%