Hòa Thượng Thích Thế Long

Hòa Thượng Thích Thế Long

Ngày sinh: 1/1/1909

Ngày mất: 23/3/1985

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa VII
- Đại biểu Quốc hội: Khóa VI, VII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1915: Hòa thượng xuất gia đầu sư và đắc pháp với Hòa thượng Thích Quang Tuyên tại chùa Cổ Lễ (Nam Định)

- 1945: Tham gia hoạt động cách mạng và được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tỉnh bộ Việt Minh tỉnh Nam Định

- 1947: Phó Chủ tịch Phật giáo cứu quốc tỉnh Nam Định

- 1951: Phó Chủ tịch Mặt trận Liên Việt tỉnh Nam Định, Ủy viên Mặt trận Liên Việt Liên khu 3, Ủy viên Mặt trận Liên Việt toàn quốc

- 1958-1981: Hội Phật Giáo Thống Nhất Việt Nam (miền Bắc) hoạt động, Hòa thượng được cử giữ chức vụ Phó hội trưởng, Hội trưởng Phật giáo tỉnh Nam Hà

- 10/1964: Tại Ðại hội kỳ III Trung ương Hội Phật Giáo Thống Nhất Việt Nam, Hòa thượng được suy cử vào Ban trị sự Trung ương

- 1972: Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam được thành lập, Hòa thượng là Phó Hội trưởng kiêm Tổng thư ký Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam, Phó Trưởng Ban vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam

- 1973: Hòa thượng cùng Ban trị sự Trung ương thành lập trường “Tu học Phật pháp Trung ương” tại chùa Quán Sứ

- 1976-1980: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Hà Nam Ninh và là đại biểu Hội Ðồng Nhân Dân tỉnh

- 11/1981: Tại Hội nghị Thống nhất Phật giáo Việt Nam thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng được cử giữ chức vụ Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

- 7/1981: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VII, Hòa thượng được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

- 23/3/1985:  Hòa thượng viên tịch tại Tổ đình Cổ Lễ (Nam Định).