Hoàng Anh Công

Hoàng Anh Công

Ngày sinh: 28/3/1971

Giới tính: Nam

Quê quán: thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/5/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Hành chính

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Dân nguyện, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIV (2/2020), XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên
- Tỷ lệ trúng cử: 77,90%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1995  - 12/2002: Kiểm tra viên Hải quan, Vụ Pháp chế, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính

- 1/2003 - 11/2004: Kiểm tra viên Hải quan, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng, Viện Nghiên cứu Hải quan, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính

- 12/2004 - 12/2007: Chuyên viên Vụ Công tác lập pháp, Văn phòng Quốc hội

- 1/2008 - 7/2008: Chuyên viên Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội

- 8/2008 - 13/2/2020: Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp; Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện; Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện; Vụ trưởng Vụ Dân nguyện, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Dân nguyện

- 14/2/2020 - 7/2021: Bí thư Chi bộ Dân nguyện, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Quốc hội

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Dân nguyện, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.