Hoàng Bình Quân

Hoàng Bình Quân

Ngày sinh: 16/6/1959

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/1/1984

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IX, X, XI, XII
- Trưởng ban Đối ngoại Trung ương (7/2009 - 3/2021)
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa IX, XI, XIII

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang
- Tỷ lệ trúng cử: 74,00%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1981 - 11/1991: Cán bộ Huyện đoàn, Phó Bí thư rồi Bí thư Huyện đoàn, Huyện ủy viên huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- 12/1991 - 10/1992: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình. Đại biểu Quốc hội khóa IX (9/1992)

- 10/1992 - 8/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VI, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đội Trung ương, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn

- 9/1994 - 12/1996: Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương (1994-1997)

- 4/2001 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng các khóa IX, X, XI, XII

- 1/1997 - 6/2001: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn; Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam (1997-2003)

- 6/2001 - 3/2005: Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn (2001-2005), Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (2003-2005), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (2001-2005), Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn

- 3/2005 - 6/2009: Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

- 7/2009 - 3/2021: Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.