Hoàng Đình Chung

Hoàng Đình Chung

Ngày sinh: 24/2/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/1/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị, Cử nhân Khoa học xã hội và nhân văn, Cao cấp Chỉ huy tham mưu chiến lược, chiến dịch

Chức vụ:
- Thiếu tướng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Tây Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 66,84%