Hoàng Đức Chính

Hoàng Đức Chính

Ngày sinh: 16/5/1981

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Dân tộc: Mường

Ngày vào Đảng: 14/7/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Cử nhân Tài chính-Ngân hàng

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Hòa Bình
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hòa Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 85,74%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2003 - 6/2004: Chuyên viên phòng Tài chính-Kế toán, Điện lực tỉnh Hòa Bình

- 7/2004 - 12/2006: Chuyên viên phòng Tài chính-Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình

- 1/2007 - 6/2010; : Chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tài chính Đảng; Bí thư Chi đoàn cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình

- 7/2010 - 8/2010: Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tài chính Đảng, Bí thư Chi đoàn cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình

- 9/2010 - 2/2011: Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Bí thư Chi đoàn cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình

- 3/2011 - 6/2011: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

- 7/2011 - 5/2016: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế-Ngân sách của HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XV nhiệm kỳ 2011-2016

- 6/2016 - 11/2018: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế-Ngân sách của HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021

- 12/2018 - 9/2019: Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

- 10/2019 - 9/2020: Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Công Thương; Đại biểu HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

- 9/2020 - 10/2020: Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách của HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021

- 10/2020 - 7/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XVII; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Hòa Bình, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách của HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/2021 - 5/2023: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Hòa Bình; Đại biểu Quốc hội khóa XV

- 4/2023: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; Đại biểu Quốc hội khóa XV.