Hoàng Đức Thắng

Hoàng Đức Thắng

Ngày sinh: 12/11/1964

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 13/9/1983

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Trị
- Tỷ lệ trúng cử: 77,55%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Trị
- Tỷ lệ trúng cử: 80,60%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1981 - 9/1987: Học viên, Giáo viên, Quản lý học viên sĩ quan Trường Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật Vũ khí-Đạn, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Thượng sĩ, Trung úy, Thượng úy

- 10/1987 - 7/1989: Cán bộ Tỉnh Đoàn Bình Trị Thiên, Học viên Trường Đoàn cao cấp Trung ương (8/1988)

- 8/1989 - 4/1992: Phó Ban Xây dựng Đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Quảng Trị

- 5/1992 - 11/1997: Thị ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Thị đoàn Đông Hà

- 12/1997 - 6/2001: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Bí thư Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Trị

- 7/2001 - 12/2007: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Quảng Trị

- 1/2008 - 4/2012: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh

- 5/2012 - 5/2014: Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị

- 6/2014 - 7/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị

- 8/2016 - 7/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị khóa XIV

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Quảng Trị.