Hoàng Duy Chinh

Hoàng Duy Chinh

Ngày sinh: 15/9/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 7/2/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật hành chính

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn
- Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn: Khóa XIV, XV
- Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn
- Tỷ lệ trúng cử: 74,09%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn
- Tỷ lệ trúng cử: 82,42%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1988 - 6/1993: Học trường Đại học Pháp lý (nay là Đại học Luật)

- 7/1993 - 7/1996: Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Thái

- 8/1996 - 12/1996: Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Thái

- 1/1997 - 8/1999: Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn

- 9/1999 - 12/2000: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn

- 1/2001 - 8/2002: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn

- 9/2002 - 9/2005: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

- 10/2005 - 12/2005: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn

- 1/2006 - 6/2007: Phó Giám đốc Phụ trách, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Kạn

- 7/2007 - 9/2010: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn

- 10/2010 - 7/2013: Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn

- 8/2013 - 12/2013: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn

- 1/2014 - 9/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn

- 10/2014 - 9/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

- 10/2015 - 4/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy, TTrưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bắc Kạn

- 5/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bắc Kạn

- 11/2020 - 12/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh

- 1/2021 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn

- 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, Tổ trưởng Tổ Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội.