Hoàng Hữu Chiến

Hoàng Hữu Chiến

Ngày sinh: 1/10/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/3/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật

Chức vụ:
- Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (từ 12/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: An Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 73,67%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1983 - 6/1986: Học viên Trường sĩ quan Biên phòng

- 7/1986 - 12/1986: Giáo viên Khoa trinh sát, pháp luật, Trường sĩ quan Biên phòng

- 1/1987 - 12/1987: Đội trưởng, Đội trinh sát, Đồn Biên phòng Xuân Lễ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Bộ đội Biên phòng

- 1/1988 - 10/1991: Giáo viên Khoa Trinh sát - Pháp luật, Trường sĩ quan Biên phòng

- 11/1991 - 11/1993: Học viên tại trường Đại học Luật Hà Nội

- 12/1993 - 10/1997: Giáo viên Khoa pháp luật, trường Đại học Biên phòng

- 11/1997 - 10/1998: Học viên hoàn thiện Đại học trường Đại học Biên phòng

- 11/1998 - 6/2000: Phó Đồn trưởng trinh sát, Đồn 613, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Bộ đội Biên phòng

- 7/2000 - 8/2005: Phó Trưởng khoa Pháp luật, Học viện Biên phòng. Đào tạo Cao học, Trường Đại học Luật Hà Nội (9/2001 - 8/2004)

- 9/2005 - 2/2006: Học viên đào tạo công tác chỉ huy tham mưu, Học viện Biên phòng Nga

- 3/2006 - 6/2008: Phó Trưởng khoa Pháp luật, Học viện Biên phòng. Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Luật tại Học viện An ninh nhân dân (10/2007 - 12/2012)

- 7/2008 - 12/2009: Trưởng phòng Trinh sát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, Bộ đội Biên phòng

- 1/2010 - 3/2011: Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, Bộ đội Biên phòng

- 4/2011 - 4/2013: Trưởng khoa Phòng chống ma túy và tội phạm, Học viện Biên phòng

- 5/2013 - 5/2015: Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Bộ đội Biên phòng

- 6/2015 - 5/2017: Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị

- 6/2017 - 11/2021: Thiếu tướng (7/2020), Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu. Học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (9/2017 - 6/2018)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV

- 12/2021 - nay: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Bộ đội Biên phòng.