Hoàng Quang Hàm

Hoàng Quang Hàm

Ngày sinh: 3/5/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/9/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế ngành Kế toán

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Iran
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Phú Thọ
- Tỷ lệ trúng cử: 75,16%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương