Hoàng Quốc Khánh

Hoàng Quốc Khánh

Ngày sinh: 30/9/1974

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Dân tộc: Giáy

Ngày vào Đảng: 30/3/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn HĐND, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lai Châu
- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lai Châu
- Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lai Châu
- Tỷ lệ trúng cử: 85,27%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/2000 - 3/2005: Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Lai Châu

- 4/2005 - 8/2005: Chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lai Châu

- 9/2005 - 3/2007: Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lai Châu

- 4/2007 - 11/2008: Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lai Châu

- 12/2008 - 6/2013: Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biếu Quốc hội và HĐND tỉnh Lai Châu

- 7/2013 – 10/2015: Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu

- 11/2015 - 5/2016: Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lai Châu

- 6/2016 - 11/2018: Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh Lai Châu

- 12/2018 - 3/2020: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiêm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Lai Châu, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lai Châu

- 4/2020 - 10/2020: Bí thư Huyện ủy huyện Tam Đường, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lai Châu

- 11/2020 - 2/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy huyện Tam Đường, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lai Châu

- 3/2021 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh Lai Châu

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lai Châu khóa XV.