Hoàng Quốc Thưởng

Hoàng Quốc Thưởng

Ngày sinh: 16/10/1977

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/5/2003

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chí Linh, tỉnh Hải Dương
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hải Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 82,61%