Hoàng Thanh Tùng

Hoàng Thanh Tùng

Ngày sinh: 25/12/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/5/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật (tiếng Anh), Cử nhân Luật (tiếng Nga)

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Khóa XIV (11/2019), XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng
- Tỷ lệ trúng cử: 79,59%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng
- Tỷ lệ trúng cử: 73,69%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1990 - 11/2003: Chuyên viên Vụ Pháp luật hình sự hành chính, Bộ Tư pháp; Thư ký Thứ trưởng, sau đó Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- 2/2003 - 8/2007: Chuyên viên chính, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp kiêm Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- 9/2007 - 6/2011: Phó Vụ trưởng, sau đó Hàm Vụ trưởng Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội kiêm Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội

- 7/2011 - 6/2016: Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật

- 7/2016  - 11/2019: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV kiêm Phó Tổng Thư ký Quốc hội; Chuyên viên cao cấp; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Bungari

- 11/2019 - 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (1/2021); Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng ở Thường trực Ủy ban Pháp luật; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Bungari; Phó Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền của Hội đồng bầu cử Quốc gia (9/2020); Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 7/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.