Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Ngày sinh: 25/9/1962

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/6/1989

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Văn hóa

Chức vụ:
- Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ai Cập
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 67,03%