Hoàng Thị Thanh Thúy

Hoàng Thị Thanh Thúy

Ngày sinh: 2/9/1984

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 5/7/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Tây Ninh
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Tây Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 63,25%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/2006 -  9/2007: Cán bộ Ban Tư tưởng-Văn hoá Tỉnh đoàn Tây Ninh

- 10/2007 - 6/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, phụ trách Ban Tư tưởng-Văn hoá Tỉnh đoàn; Phó Bí thư Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn; Bí thư Đoàn cơ sở Tỉnh đoàn (5/2008); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đoàn (4/2009)

- 7/2009 - 8/2009: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hoá Tỉnh đoàn; Bí thư Đoàn cơ sở Tỉnh đoàn

- 8/2009 - 2/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Thanh Thiếu nhi trường học; Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; Bí thư Đoàn cơ sở Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn (1/2014); Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh (11/2014)

- 2/2015 - 8/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Bí thư Đoàn cơ sở Tỉnh đoàn

- 9/2016 - 7/2017: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Bí thư Đoàn cơ sở Tỉnh đoàn; Phó Bí thư Đảng ủy Tỉnh đoàn (11/2016)

- 8/2017 - 7/2019: Phó Bí thư Đảng ủy Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn

- 8/2019 - 9/2019: Phó Bí thư Đảng ủy Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn

- 10/2019 - 3/2020: Bí thư Đảng ủy Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn

- 3/2020 - 7/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khoá XV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH khóa XV tỉnh Tây Ninh.