Hoàng Thị Thu Hiền

Hoàng Thị Thu Hiền

Ngày sinh: 10/11/1975

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/4/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử, Cử nhân Tiếng Anh

Chức vụ:
- Phó Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 79,48%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1997 - 3/2006: Dạy học môn Lịch sử tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Nghi Lộc; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Nghi Lộc; Tổ trưởng Tổ Xã hội, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Nghi Lộc

- 4/2006 - 2/2009: Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

- 2 /2009 - 1/2020: Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An; Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An

- 2/2020 - nay: Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An

- 7/2021 : Đại biểu Quốc hội khóa XV.